Den globala diabetesutmaningen

Det finns 425 000 000 personer med diabetes i världen idag. Enligt det svenska nationella diabetesregistret uppnår färre än hälften av patienterna det glykemiska målet (www.ndr.nu), vilket innebär en ökad risk att utveckla långsiktiga komplikationer. Kostnaden för diabetes och dess följdkomplikationer uppgår till 12% av sjukvårdskostnaderna.

Doseringbeslut

Att leva med diabetes innebär att ta flera behandlingsbeslut dagligen.

Hur mycket insulin behövs för den här måltiden?
Är det säkert för mig att gå tills sängs eller gör jag riskerar att få lågt blodsocker medan jag sover?
Jag har högt blodsocker, hur stor korrektionsdos jag ta?

Dessa beslut tas idag baserat på tumregler, personlig erfarenhet och rekommendationer från vårdteamet. Som statistiken tyvärr visar, med en majoritet av patienterna utanför god glukoskontroll, finns här stor förbättringspotential.

Vårt patientspecifika beslutsstödssystem för förbättrad glykemisk kontroll gör livet lättare för och stärker patienterna i deras hantering av en komplex vardag med en kronisk sjukdom.

The pattern detection makes it easier to find relationships than to go through each day dataset by hand.

Beta test (Skåne University Hospital)