Diact – beslutsstöd för kliniker

Diact är en webbportal för klinikerna där patientens individuella data analyseras för att bestämma optimal justering av insulinbehandlingen.

Smartare dosering av insulin

Stöd för kliniker

Systemet kan vara ett viktigt stöd för sjukvårdspersonal i mötet med patienten där Diact ger en kompletterande bedömning av den glykemiska statusen, ger viktiga insikter om lämpliga terapijusteringar, men även för att möjliggöra enkel överblick och effektivare övervakning av hela patientgruppen.

Dianovator syftar till att vara det bästa valet för evidensbaserade beslutsstöd inom vår domän.

Dianovator sammanställer patientdata på ett sätt som ger bra vägledning för vårdpersonal - även när tiden är knapp som vid vissa läkarebesök. Problemområden hittas direkt!

Betatest (Skånes universitetssjukhus)

Fördelar

Diact fungerar som en digital "second opinion" till den behandlande läkaren eller diabetessjuksköterskan, där de datagenererade insikterna kompletterar deras kliniska erfarenhet.

Måltidsanalys och bolusoptimering

Verktyget presenterar djupgående analys av det postprandiala svaret samt förslag till förbättringar av måltidsdoser och -dostyp för att öka andelen tid i normalnivå (4-10 mmol/L). För patienter som använder kolhydraträkning och bolusguider ges också förslag på justeringar av korrektionsfaktorn och kolhydratkvot, se förbättrade behandlingsinställningar nedan.

Förbättrade behandlingsinställningar

Idag använder många patienter bolusguider för att bestämma korrigerings- och måltidsbolusdoser med fördefinierade korrektionsfaktorer och kolhydratkvoter. Dessa faktorer bestäms ofta med hjälp av de s.k. 100- (1800 för mg/dl) eller 500-reglerna. Forskning visar dock att dessa allmänna tumregler ofta ger suboptimala inställningar för den enskilde patienten. Istället bestämmer Diact dessa faktorer från data och ger specifika rekommendationer för varje olika måltidstyp (frukost, lunch och middag).

En annan viktig inställning att tänka på är insulinets verkningslängd, som används för att bestämma mängden kvarvarande cirkulerande insulin. En för kort eller för lång inställning för insulinaktivitet (IOB) kan få allvarliga följder för möjligheten att uppnå en sund glukoskontroll, med t. ex. oväntade hypoglykemier. Diact gör individualiserade uppskattningar av denna viktiga faktor, vilket kan möjliggöra en bättre matchning mellan förväntad IOB och verkligt utfall.

Mönsterigenkänning

Förutom att presentera modaldagsprofilen (’typdag’), finner Diact de underliggande mönstren i glukosdatat. Detta kan användas som ett kraftfullt verktyg för att komma tillrätta med dåliga mönster och bana väg för konstruktiva diskussioner om terapikorrigeringar.

Videomöten

Videosamtal för att underlätta distansbaserade patientbesök där du enkelt kan dela skärm och data med din patient direkt i Diacts gränssnitt.

Utskrivbar sammanfattningsrapport

Alla analysresultat och godkända rekommendationer sammanfattas i en utskrivbar rapport.

Generally – the application is very exciting!

Beta test (Skåne University Hospital)