Kommer snart...

Måltidsbolusberäkning är individuell och ger ett värdefullt underlag för oss att använda i diskussion med patienten.

Betatest (Skånes universitetssjukhus)