Kommer snart...

Skattning av insulinets verkansprofil är unik för varje individ och mycket intressant att se.

Betatest (Skånes universitetssjukhus)