Teamet

Styrgruppen består av personer med en bred kompetensbas.

Fredrik Ståhl

VD

Grundare, delägare och uppfinnare av underliggande algoritmer. Fredrik fick diagnosen typ 1 diabetes i 2002. Har en doktorsexamen i reglerteknik från Lunds Universitet.

Johan Henckel

Styrelseledamot

Bakgrund inom medicinteknisk industri och mer än 15 års internationell erfarenhet inom mjukvaruutveckling. Tidigare VD för IT-gården, ett svenskt IT-bolag som sysslar med outsourcing, hosting och molnlösningar.

Lennart Gustafson

Oberoende styrelseordförande

Lennarts erfarenhet omfattar 30 år från datorindustrin i ledande befattningar, både från storföretag och som entreprenör. Detta följdes av 15 år inom riskkapital som Investment Manager. För närvarande är han arbetande ordförande i Hobbit AB och styrelseledamot i Zaplox AB (publ.).

Lennart Olsson

Styrelseledamot

Maskiningenjör, entreprenör, konsult, uppfinnare med mer än 50 patentansökningar. Grundare av och initiativtagare till fem högteknologiska verksamheter som senare noterats, exempelvis Obducat AB, AudioDev AB och SERSTECH AB. Tidigare president, rotarian sedan 2000.

The pattern detection makes it easier to find relationships than to go through each day dataset by hand.

Beta test (Skåne University Hospital)