Partners

Dianovator samarbetar med följande kliniska partners.

Skåne Universitetsjukhus, Region Skåne

Helsingborg Lasarett, Region Skåne

Diabetescenter, Region Stockholm

Karolinska Institutet

Dianovator sammanställer patientdata på ett sätt som ger bra vägledning för vårdpersonal - även när tiden är knapp som vid vissa läkarebesök. Problemområden hittas direkt!

Betatest (Skånes universitetssjukhus)