Partners

Dianovator samarbetar med följande kliniska partners.

Skåne Universitetsjukhus, Region Skåne

Helsingborg Lasarett, Region Skåne

Diabetescenter, Region Stockholm

Karolinska Institutet

Generally – the application is very exciting!

Beta test (Skåne University Hospital)