Partners

Dianovator samarbetar med följande kliniska partners.

Skåne Universitetsjukhus, Region Skåne

Helsingborg Lasarett, Region Skåne

Diabetescenter, Region Stockholm

Karolinska Institutet

The insulin action profile estimate is unique to each individual and very interesting to see.

Beta test (Skåne University Hospital)