Partners

Dianovator samarbetar med följande kliniska partners.

Skåne Universitetsjukhus, Region Skåne

Helsingborg Lasarett, Region Skåne

Diabetescenter, Region Stockholm

Karolinska Institutet

Måltidsbolusberäkning är individuell och ger ett värdefullt underlag för oss att använda i diskussion med patienten.

Betatest (Skånes universitetssjukhus)