Fredrik Ståhl, grundare av Dianovator

”Jag fick diagnosen typ 1-diabetes år 2002 i slutet av mina civilingenjörsstudier. Jag upptäckte snart det är mycket svårt att bibehålla god glukoskontroll och ta beslut om lämpliga insulindoser. Jag insåg att de verktyg jag hade studerat och använt som ingenjör möjligen skulle kunna användas för att beskriva och analysera glukosmetabolismen för att på så sätt få stöd i att bestämma mer välmatchade insulindoser med färre höga och låga glukosvärden. Jag bestämde mig för att prova detta på mitt eget datamaterial i mitt examensarbete med intressanta resultat.

Därefter har jag försvarat en doktorsavhandling om optimering av insulindoser med hjälp av smarta matematiska algoritmer att använda som stöd i beslutsfattandet. Denna patentsökta teknik utgjorde grunden för DIANOVATOR. Nu har jag gått samman med likasinnade partners och hoppas kunna bidra till att göra livet med diabetes lättare att hantera, med färre hypos, mer tid i normalt blodsocker och en övergripande högre livskvalitet med mindre oro kring blodsockernivån och doseringsbeslut.”

The summary view gathers the patients data in a manner well suited to provide guidance to the care team – even when assessment time is limited. Problem areas are found immediately!

Beta test (Skåne University Hospital)