Om Dianovator

Dianovator grundades 2017 av Fredrik Ståhl. Tekniken bakom Dianovators lösning är resultatet av flerårig forskning och av Fredrik Ståhls doktorsexamen från 2015 om algoritmer för optimal glukoskontroll.

Kvalitetsstämpel

Dianovator har i tuff internationell konkurrens erhållit Seal of Excellence, en kvalitetstämpel som tilldelas projektförslag som lämnats in till Horizon 2010, EU:s program för forsknings- och innovationsfinansiering.

EIT Health

Dianovator var ett av tio skandinaviska bolag som erhöll finansiering i HeadStart-programmet som administreras av EIT Health, ett organ inom EU:s Horizon 2020.

Dianovator sammanställer patientdata på ett sätt som ger bra vägledning för vårdpersonal - även när tiden är knapp som vid vissa läkarebesök. Problemområden hittas direkt!

Betatest (Skånes universitetssjukhus)