Dianovator tilldelas IPA4SME-finansiering

Dianovator har erhållit ytterligere finansiering från EU. Denna gång för att stödja Dianovators patentutveckling. Läs mer på https://www.ipa4sme.eu/.