Dianovator presenterar på ATTD 2018 International Fair för ny teknik i diabetes som en ATTD start-up Grant Winner

Som en av 10 startups, var Dianovator en av vinnarna av Start-Up Challenge Award och presenterade vid International Fair of New Technologies på ATTD-mötet i Wien.