Dianovator på HIMSS Europe 2020

Dianovator har ett digitalt bås på HIMSS Europe 2020 (https://www.himss.org/event-himss-europe-digital).