Dianovator demonstrerar den kliniska webbportalen DIACT Pro

Dianovator demonstrerar den kliniska webbportalen Diact Pro vid 54:e årsmötet för Scandinavian Study of Diabetes med deltagande kliniker från Skandinavien.