Diact på Endodiabetes 2020

Dianovator ställde ut på Endodiabetes2020 (https://www.endodiabetes.se/) och knöt kontakter med diabeteskliniker runt om i Sverige.