Dianovators teknik

Dianovators erbjudande består av verktyg för förbättrad glukoskontroll vid insulinbehandlad diabetes. Vår webbaserade plattform gör det möjligt för patienter och deras vårdgivare att få nya insikter om hur insulinbehandlingen bör justeras för en jämnare glukosnivå.

Förbättrad insulinbehandling

Data och analysresultat som delas mellan patienter och diabetesvårdteamet bidrar till att forma en gemensam förståelse och vision om hur insulinbehandlingen ska förbättras.

Produkterna och systemet är framtagna av personer med personliga erfarenheter från diabetes kombinerat med akademisk forskning.

Generally – the application is very exciting!

Beta test (Skåne University Hospital)